Cirkulärt tänk i varje projekt

Du kanske ska bygga en bullervall eller ett kulfång, anlägga en väg eller bereda mark för att bygga bostäder eller industrifastigheter. Eller något helt annat. Vad du än planerar kommer du att behöva markmaterial i form av schaktmassor. Och när du gör det bästa av din mark gör du en bra affär med miljön i fokus.

Vi på Massoptimering arbetar nämligen inom den växande cirkulära ekonomin. Det innebär att vi ser till att olika material – som ju från början är naturresurser – används gång på gång i stället för att ses som avfall och ersättas med jungfruligt material. Mycket mer måste återanvändas bättre och fler gånger än det gör i dag, och vi är stolta över att bidra till framtidens infrastruktur och affärsmodeller. Och vi hoppas att du vill vara med.

Återvinning av schaktmassor

Du kan förädla din mark och på olika sätt göra den bättre eller mer lönsam, och samtidigt göra en viktig insats för miljön. Vid byggen och anläggningsprojekt runt om i landet gräver man upp stora mängder schaktmassor som sedan ofta blir över utan att komma till sin rätt eller användas alls. Och här kommer du som markägare in i bilden. Oavsett om du vill exploatera din mark själv eller hyra ut den som till exempel industrimark ser vi till att du får precis det markmaterial du behöver. Vi tar ansvar för det material vi lämnar på din mark och lämnar alltid efter oss ett område som myndigheterna godkänner. När du jobbar med oss är det enkelt att ha koll på allt som har med tillstånd, bygglov och miljöregler att göra.

Rätt schaktmassor för rätt ändamål

Återvinning av schaktmassor betyder att vi tar hand om massorna från en plats, kontrollerar, sorterar och bearbetar dem. Kort sagt förädlar och kvalitetssäkrar dem och levererar dem till ett nytt ställe där de kan göra nytta. Enkelt för den som har schaktmassor över, praktiskt för dig som behöver markmaterial, och en stor vinst för miljön och naturen.
Olika byggprojekt kräver förstås olika material. Om du till exempel ska bygga en bullervall eller ett kulfång behöver du fasta och packningsbara massor, tegel eller betong. Ny jordbruksmark skapas genom att först lägga ett fukthållande lager i form av lera och sedan matjord ovanpå det. Lera som fått ligga till sig kan även fungera utmärkt som ett lager under industrimark. Tegel och betong kan krossas och läggas under ridanläggningar eller användas till byggnation av nya skogsvägar.

Många skäl att återanvända överskottsmassor

I nuläget transporteras överskottsmassor ofta långa sträckor för att sedan deponeras, och samtidigt hämtas sand och grus i naturen fast det finns överskottsmassor att återvinna och anpassa till nya syften. Det är varken effektivt, ekonomiskt eller bra för miljön, men vi på Massoptimering gör vad vi kan för att förändra branschen – och du kan bli en del av den förändringen.
Vi har rätt rutiner, verktyg och kunskaper för att få ut så mycket som möjligt av återanvända överskottsmassor. Detta och våra optimerade transporter minskar både tiden och kostnaden för ditt anläggningsarbete, och sparar samtidigt på jordens resurser.