Beräkna volymer

Om du vill göra volymberäkningar av till exempel berg- och grustäkter eller timmerupplag är flygmätningar med drönare mycket enklare och effektivare än att försöka beräkna för hand. Naturligtvis går det lika bra att räkna ut hur mycket fyllnadsmaterial du kommer att behöva för att jämna till, fylla ut eller bereda din mark inför det du vill göra med den.

Ortofoto – högupplösta flygfoton

Ett ortofotografi är en sammanställning av flera olika flygfoton och alltså en stor och detaljerad skalenlig flygbild över ett område. Ett ortofoto är det bästa sättet att ge en aktuell översikt över din mark eller platser du planerar att utveckla. Massoptimerings ortofoto är perfekt för dig som till exempel behöver underlag för att göra en karta eller bättre planera byggen och andra arbeten.

Massoptimerings ortofoto är perfekt för dig som till exempel behöver underlag för att göra en karta eller bättre planera byggen och andra arbeten.

I skogsbruket

För skogsägare är flygmätningar och drönarfotografering särskilt användbart. Stabila drönare ger till en låg kostnad bättre foton och mer exakta mätningar är satellitdata, och du får möjlighet att med stor exakthet överblicka både bestånd och markförhållanden. Dessutom kan flygfilmer ge fantastiska vyer och användas i din marknadsföring.

Skapa 3D-modeller från drönarfoton

Ett punktmoln är en sammanställning av miljontals mätpunkter vars position och höjd tillsammans ger en digital och mycket användbar bild av din mark. Med hjälp av punktmoln och ortofoto kan vi hjälpa dig med att göra en översiktskarta där du enkelt kan mäta avstånd, areor och volymer, men också skapa höjdmodeller och bevaka förändringar i landskapet över tid.

Modellera flygdata i CAD

Vi kan också exportera datan från punktmolnet för att göra 3D-modeller i ett CAD-program. Med hjälp av 3D-modellerna kan du planera anläggningsprojekt och testa att modellera marken på olika sätt, men lika enkelt visualisera vägar, bullervallar och kulfång, eller göra sektionsritningar över framtida byggprojekt.