Ledig tjänst: Kvalitet- och miljösamordnare

Massoptimering Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Ragn-Sells. Vi återvinner överskottsmassor från olika byggprojekt där vi bland annat bygger ny industrimark, förbättrar obrukbar åkermark och bygger bullervallar. Vi har även en recyclingverksamhet där överskottsmassor lagras och bearbetas för att senare återvinnas i olika projekt. Massoptimering Sverige AB driver idag anläggningar och projekt från Ystad i Skåne till Stockholm. Vi söker nu en medarbetare som tillsammans med befintlig personal ansvarar för miljö- och kvalitetsarbetet på Massoptimering.

Läs mer