Mottagningsanläggning i Vagnhärad

Massoptimering kontaktade markägaren Sven Graflund i Vagnhärad då vi hade behov av att anlägga en recyclinganläggning i kommunen. Idag har anläggningen varit i drift i tre år och bägge parter ser positivt på samarbetet.

Läs mer

Åkern som fick nytt liv

Sven-Erik, jordbrukare i Väröbacka, vände sig till Massoptimering med ett problem. En större åkerareal på hans marker var obrukbar då jordmånen var undermålig.

Läs mer