Starten på ett långvarigt samarbete

Sven-Erik hade en åkerareal på sina marker som inte längre var brukbar då jordmånen var undermålig. Efter kontakt med Massoptimering togs en plan fram för hur arealen kunde bearbetas för att åter kunna användas för spannmålsändamål.

Massoptimering började köra in rena jordmassor på åkerarealen som blandades upp med jorden som redan fanns på plats, slutresultatet blev lyckat med en jordmån som passade utmärkt till spannmålsodling, vilken nu har varit i bruk sedan 2017.

Resultatet har fungerat helt enligt plan och Sven-Erik är mycket nöjd med samarbetet med Massoptimering. Samarbetet utökades ytterligare efter det lyckade arbetet med åkern, då Massoptimering även fick bygga en yta för en recyclinganläggning på Sven-Eriks mark.

åker

Åkern har åter varit i bruk sedan 2017 efter Massoptimerings insats.