Flera uppdrag

För tre år sedan kontaktade Massoptimering markägaren Sven Graflund i Vagnhärad med en förfrågan om att etablera en recyclinganläggning på hans mark. Sven hade mark som låg bra till logistiskt för in- och uttransporter för en sådan anläggning. Ett lämpligt skogsområde på marken avgränsades och ett nyttjanderättsavtal skrevs för det aktuella området och idag finns där en mottagningsanläggning som används av Massoptimering.

Utöver mottagningsanläggningen har numera även en del av marken blivit en hårdgjord industriyta som Sven arrenderar ut till ett asfaltsföretag som har ett asfaltsverk på ytan.

Gott samarbete

Sven berättar att han ser samarbetet med Massoptimering som positivt och att det hela har blivit en win win-affär. Han lyfter även fördelen med Massoptimerings erbjudande gällande flygmätningar med drönare. Med hjälp av detta kan Sven få hjälp att inventera sin skog, till exempel för att se vilka träd som angripits av granborre.