Vi gör schaktmassor till markmaterial

Massoptimering är en del av den växande cirkulära ekonomin, där material används många gånger i stället för att kasseras och ersättas med nytt från naturen. Så vår idé är ganska enkel: Någon behöver markmaterial och tänker kanske köpa jungfruligt material som då tas fram och produceras för just det projektet. Men samtidigt vill någon annan bli av med schaktmassor, som kanske är av precis den sort som behövs – eller som kan bli det.

Alltså finns det ingen anledning att använda jungfruligt material, tvärtom: Fyllnadsmaterial som grus och sand är en begränsad resurs i naturen, och genom att återvinna schaktmassor kan du spara pengar och samtidigt minska belastningen på miljön. Vi använder bara massor som är godkända av myndigheter.

Gedigna kunskaper för gediget arbete

Att optimera schaktmassor är en konst – en konst som vi på Massoptimering behärskar. Vi utgår från obehandlade massor, förädlar dem i olika steg och återvinner på så sätt fyllnadsmaterial som ofta kan ha bättre egenskaper än traditionella material. Hemligheten är ursprungskontroll, tekniskt kunnande, effektiva rutiner och smart logistik.

Då förvandlas lerhögar till nya fotbollsplaner, gammal asfalt till nylagd motorväg och betongrester till bullervallar eller moderna sportskytteanläggningar.